برچسب: GDP

احتمال وقوع رکود در کشورها

احتمال وقوع رکود در کشورها

  • 20 آوریل 2022
  • بدون دیدگاه

20 Apr 2022 ❇️❇️ به دلیل حمله روسیه به اوکراین، شاهد کاهش رشد در 143 کشور هستیم که 86 درصد GDP جهانی را تشکیل می دهند. ❇️❇️ رشد آهسته شده…