دانلود فیلم He’s Just Not That Into You 2009

دانلود فیلم He’s Just Not That Into You 2009

داستان یک گروه از دوستان بین۲۰ تا ۳۵ سال است که روابط زناشویی را از سطحی ترین تا عمیق ترین شکل آن مورد بررسی قرار می دهند...