دانلود فیلم کمدی American Ultra 2015

دانلود فیلم کمدی American Ultra 2015

فردی که که در واقع مامور دولت می باشد، برای یک آزمایش انتخاب می شود، اما او که به خوبی آموزش دیده ، به قدرتی غیر قابل کنترل می رسد.