دانلود فیلم مستند The Story of Film: A New Generation 2021

دانلود فیلم مستند The Story of Film: A New Generation 2021

در این برنامه مارک کازینز در حالی که فیلم های مختلف را بررسی می کند، در مورد اینکه چگونه فناوری در قرن جدید مسیر سینما را تغییر می دهد و چگونه کووید این روند را ادامه می دهد صحبت می کند، امید و خوش بینی را ارائه می دهد