web analytics
Rate this page


به ندرت خودم رو توی این دنیا غرق میکنم دنیای که خودم توش هیچ شکلی ندارم

هیچ شباهتی پیدا نمیکنم با تمام این دنیا

به ندرت میتونم با کسی ارتباط بگیرم آخه وقتی خودم برای خودم کافی هستم دیگران را به چه کار من آید

گاهی حرص از دست کم طاقتی خودم به ندرت میشه این حس در من پیدا کرد

گاهی تا جنون میرم بر میگردم اما به ندرت مهربونه میشم خودم رودر آغوش میگیرم

آخ چه قدر من پر از به ندرهای هستم که خودم خالق آنها هستم نیستممنبع

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com