web analytics
Rate this page


سفر به زحل با پراید:)

فتح کوه قاف با تله‌کابین:)

طراحی مونالیزا سر کلاس ریاضی:)

درمان سرطان با چایی نبات:)

ساختن آپولو با کاغذ:)

دادن پیامک با دود:)

زنگ زدن با دوتا لیوان و یه نخ:)

ترکیب کردن شعرها تو آزمایشگاه:)

نگه داشتن نور در یخچال:)

دراز کردن دست و برداشتن یک تکه از ماه:)

و به همان اندازه شگف‌انگیز:

استمرارمنبع

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com